Diabetes för ST läkare i allmänmedicin


Forumet är till för kunskapsutbyte mellan kollegor från primärvård och specialistvård. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!

Kursdatum och tid:
21-22/5, kl. 8:30-16
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
ST-läkare
Föreläsare:
Anna Ugarph-Morawski, Spec Allm Med
Kostnad:
2 000 kr, exklusive moms
Arrangör:
Akademiskt primärvårdscentrum, Kunskapsteam Diabetes
Kontaktperson:
Anna Ugarph-Morawski, e-post: anna.ugarph.morawski@ki.se Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 6
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer