INBJUDAN TILL STUDIEDAG OM TOBAK


Tema: Vilka är riskgrupperna – och hur når vi dem?

Kursdatum och tid:
15/5
Handledning: kl 9:00 -12:00, grupprum, plan 4
Tobaksföreläsningar: kl 13:00 – 16:00 lokal ”Ljung” plan 4
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Innehåll:
Förmiddag: Öppen handledning
• Vill du diskutera med oss och andra och få handledning i tobaksavvänjning?
• Välkommen med dina frågor, för diskussion med andra tobaksavvänjare som kan ge nya kunskaper och perspektiv.
Eftermiddag: Aktuellt inom tobaksområdet
Kostnad:
Studiedagen är kostnadsfri. Om avbokning ej sker tas en administrationsavgift ut på 250 kronor
Arrangör:
APC samt Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Kontaktperson:
Frågor: utbildningsinfo.slso@sll.se
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
URL / webbadress:
http://folkhalsoguiden.se/utbildningar-och-seminarier/valkommen-till-en-studiedag-om-tobak/
Kommentarer:
Anmälan sker via länken ovan, ange i "övrigt" rutan om du deltar hela dagen eller endast fm/em. Antalet platser är begränsat. Om du får förhinder kan din plats kostnadsfritt överlåtas till annan intresserad kollega.