Att bedöma, behandla och träna personer med spasticitet eller annan muskeltonus


Vad är viktigt att bedöma, behandla för att hitta rätt väg i fortsatt träning/behandling?
Ta del av föreläsningar av teamet från tonusmottagningen och ortopedingenjörer. Delta i workshops där ni i mindre grupper kan diskutera patientfall.

Kursdatum och tid:
16/5 kl. 8:30-16

För arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Neuroteam, som möter personer efter stroke/förvärvad hjärnskada!
FULLBOKAD
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Stroke/förvärvad hjärnskada
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
Föreläsningar och workshops.
Förbered två patientfall till kursstart med diagnos stroke/förvärvad hjärnskada. En patient avseende övre extremitet och en patient avseende nedre extremitet.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagaren för att underlätta fortsatt träning/behandling:
• kunna bedöma tonus
• kunna bedöma behov av skenor/ortoser
• kunna tillämpa Thord som remissverktyg
Föreläsare:
Britt-Marie Rydh Berner, leg sjukgymnast
Kjell Kullander, överläkare specialist rehabmedicin, Tonusmottagningen rehabiliteringsmedicinska kliniken Danderyds sjukhus AB
Lina Olsson, ortopedingenjör, strokegruppen/neurologi
Jenny Utbult, ortopedingenjör, verksamhetschef Teamolmed SÖS
Ortopedingenjörer från Teamolmed neurologi/stroketeam
Kostnad:
Kostnadsfri
I avgiften ingår:
Kaffe/te på fm, lunch och fika på em ingår.
Kontaktperson:
Carmen Wärlinge, Leg fysioterapeut, specialist neurologi carmen.warlinge@sll.se, tfn: 072-524 82 79 Administratör. Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Södersjukhuset
Rum:
Stora Blå
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Efter kursen finns personal till förfogande i Teamolmeds lokaler. Åk gärna kommunalt, begränsade möjligheter till parkering! Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer