Levnadsvanor – att förebygga sjukdom och förbättra prognos genom vägledande och motiverande samtal, Delmål b2, FULLBOKAD


Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga: 90 % av all diabetes
80 % av alla hjärtinfarkter
30 % av all cancer

Vi är glada över att kunna erbjuda den här viktiga kursen för första gången. Övergripande syftet är, säkra att lärandemål b2 i din specialistutbildning, tillgodoses.

Alla kursdeltagare kommer att examineras i form av en hemuppgift.
Rekommenderad läsning: Allmänmedicin, red Hunskår/Hovelius, upplaga 2:1, 2015. Del 1.2, 1.4 sid. 91, 1.6, 5.1, 6.1Kursdatum och tid:
2 dagar på Torsplan
191017 och 191129
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Levnadsvanor
Målgrupp:
ST-läkare
Föreläsare:
Sofia Trygg Lycke m.fl.
Kostnad:
5000
Arrangör:
Akademiskt Primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Kontakt: (Sofia) 0736424430
sofia.trygg-lycke@sll.se
Administratör:
Carina Andersson
Kommentarer:
Välkommen med anmälan till: carina.ev.andersson@sll.se Sista anmälningsdag 190901