Levnadsvanor – prevention och behandling genom motiverande samtal. Delmål b2, FULLTECKNAD


Hälsosamma levnadsvanor kan enligt WHO förebygga 80% av all kranskärlssjukdom och stroke, 30 % av all cancer och kan även förebygga och fördröja utvecklingen av typ 2 diabetes. Ohälsosamma levnadsvanor, såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet, är vanliga i befolkningen. Sedan 2011 finns nationella riktlinjer som beskriver metoder vården bör använda för att stödja patienterna i att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Metoderna innebär olika former av samtal samt vissa tillägg exempelvis Fysisk aktivitet på recept.

Kursen motsvarar lärandemål b2.

Förberedande uppgifter ingår. Kursen examineras i form av hemuppgifter.

Rekommenderad läsning: Allmänmedicin, red Hunskår/Hovelius, upplaga 2:1, 2015. Del 1.2, 1.4 sid. 91, 1.6, 5.1, 6.1Kursdatum och tid:
23 oktober och 17 december
Digital kurs
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Levnadsvanor
Målgrupp:
ST-läkare
Föreläsare:
Åsa Thurfjell, Sofia Trygg Lycke m.fl
Kostnad:
5000
Arrangör:
Akademiskt Primärvårdscentrum
Administratör:
Carina Andersson
Kommentarer:
Anmälan sker på ST-forums hemsida i kurskatalogen