Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet för ordination av FaR


Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten och kompetensen vid användning av metoden FaR. Vi går igenom lämpliga utvärderingsmetoder och bedömningsmetoder för fysisk aktivitet. Observera att kursen har ett praktiskt upplägg och att du därför behöver vara bekvämt klädd med promenad/träningsskor på fötterna. En del av undervisningen sker utomhus (oavsett väder). Kursen riktar sig till främst till sjuksköterskor, distriktssköterskor, specialistsköterskor, arbetsterapeuter, dietister och läkare. Kursmålen ligger inom ramen för grundutbildning för fysioterapeuter men intresserade fysioterapeuter/sjukgymnaster som önskar delta är välkomna.

Kursdatum och tid:
29-30/9, kl. 8:30-16:30
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, Fysisk aktivitet
Innehåll:
• Begrepp och definitioner inom fysisk aktivitet och träning
• Bedömning av intensitet
• Metoden FaR
• Träningsfysiologi vid konditionsträning
• Principer och begrepp inom styrketräning
• Utvärderingsinstrument
• Praktiska övningar och teori varvas
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Kunna bedöma aktuell nivå av fysisk aktivet hos patienter och identifiera vilka patienter som skulle vara betjänta av ökad fysisk aktivitet
• Kunna använda terminologi och begrepp relaterat till träning
• Kunna använda utvärderingsinstrument lämpliga vid FaR-förskrivning
• Praktiskt kunna ordinera fysisk aktivitet och fysisk träning.
• Känna till när FaR inte är lämpligt
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Stockholms län, se nedan för mer info. Fika ingår.
Kontaktperson:
Cecilia Berg, e-post: cecilia.berg@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4 sal: Saffran
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer