Konsultationskurs, internat Djurönäset, delmål 13 resp. b1, FULLBOKAD


i, som håller kurserna sedan 10 år tillbaka är alla allmänläkare och utbildade handledare på Kalymnoskurserna.

Vi lär ut en evidensbaserad metod för hela konsultationen, som vi själva använder i klinisk vardag. Du guidas steg för steg i att effektivisera, hitta fram till rätt diagnos snabbare och vara patientsäker så både Du och Din patient blir nöjda. Arbetet på kursen utgår ifrån dina egna patientmöten och du är i en liten trygg kollegial grupp med en och samma handledare. Du får i samband med kursen artiklar och material. Uppföljningsdagen görs som en gemensam kollegial rond där gruppdeltagarna får återföring på videokonsultationer från sin egen mottagningen.
Vi rekommenderar att du går kursen tidigt under ST – den är en förberedelse för ”mitt-i ST ” och ger dig även verktyg för att handleda läkarstudenter.

Kursen är mellan 08:30-18:00 28 - 30 november 2018 med en uppföljningsdag den 11 januari 2019.

Kostnad:13500 kr


Kursdatum och tid:
28 - 30 november 2018
samt 11 januari 2019

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Målgrupp:
ST-läkare
Föreläsare:
Gruppledare:
Conny Svensson, Charlotte Hedberg, Sofia Hellman, Jonas Sjögreen
Arrangör:
APC
Adress:
Djurönäset
Administratör:
Carina Andersson, Marie-Louise Wingårdh
Kommentarer:
Planera för att spela in två patientbesök på video mellan de båda kurstillfällena! Kursen ges 2 ggr per år.