Graviditetsrelaterad bäcken- och ryggsmärta


Denna grundkurs vänder sig till fysioterapeuter inom primärvård som vill börja arbeta med gravida kvinnor som besväras av bäcken- och ryggsmärta

Kursdatum och tid:
16/11, kl. 8:30-16:30 (Fullbokad)
Kurs för fysioterapeuter/ sjukgymnaster i primärvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Strukturerad undersökning och behandling av gravida kvinnor med bäcken- och ryggsmärta med utgångspunkt i evidensbaserat arbetssätt
• Teori och praktiska övningar.
Lärandemål:
• Att kunna undersöka och behandla gravida kvinnor som besväras av bäcken- och ryggsmärta
Föreläsare:
Maria Lund, M.Sc, Specialistsjukgymnast inom Obstetrik, Gynekologi och Urologi, M Fysio & Träning AB
Kerstin Holm, M.Sc, Specialistsjukgymnast inom Obstetrik, Gynekologi och Urologi, Team Aktiv Primärvårdsrehab
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Anne Claesson, FPU-ledare för sjukgymnaster/fysioterapeuter
E-post: anne.claesson@sll.se. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-05 05 612
Adress:
Alfred Nobels Allé 23
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
SPACE
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer