Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes för ST läkare i allmänmedicin


Senaste åren har en snabb utveckling skett gällande behandling av typ 2 diabetes. För att uppnå individuella behandlingsmål behövs i många fall andra diabetesläkemedel utöver metformin och/eller insulin. Diabetesteamen inom primärvården har en central roll vid omhändertagandet av personer med diabetes typ 2. Denna industrioberoende kurs ger dig kunskap om uppdaterade rekommenderationer gällande behandlingsstrategier vid typ 2 diabetes.


Kursdatum och tid:
9-10/9, kl. 8:30-16 FULLBOKAD
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
ST-läkare
Innehåll:
• Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes
• Diabeteskomplikationer
• Diabetessjuksköterskans roll
• Kostens betydelse vid typ 2-diabetes
• Deltagarnas egna patientfall
• Diskussioner!
Föreläsare:
Anna Ugarph-Morawski Spec Allm Med / PhD.
Nouha Saleh Stattin Diabetessjuksköterska / PhD.
Ann Lindström Fotterapeut
Jenny Lindrot Dietist
Kostnad:
2 000 kr, exklusive moms
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer