”Vem tar hand om handen?”


Artros, handledsfraktur, karpaltunnelsyndrom, Mb de Quervain, ospecifik handledssmärta är exempel på handrelaterade besvär vanliga i primärvården. Hur kan vi med fokus på handfunktion bedöma, behandla och stödja personer för förbättrad/bibehållen funktions- och aktivitetsförmåga? Vad bör prioriteras? Vem behöver mer intensiv behandling? Hur ser vårdkedjan ut? Vem gör vad? Hur kan primärvård och sjukhusen samarbeta? En heldag med kunskap förmedlad av erfarna kliniskt verksamma arbetsterapeuter.

Kursdatum och tid:
13/11, kl. 8:30-16:30
Målgrupp: Arbetsterapeuter som har erfarenheter av att möta personer med handskador i primärvården och som behöver/önskar öka kunskap.

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Rörelseorganen, Smärta, Rehabilitering
Målgrupp:
Arbetsterapeut
Innehåll:
• Handens anatomi och patofysiologi
• Vem är ”handpatienten” utifrån ett aktivitetsperspektiv?
• Arbetsterapeutisk bedömning och behandling av olika handskador och symtom

Lärandemål:
Få kunskap om:
• Handens anatomi och patofysiologi
• Vilka bedömningar/behandling som du som arbetsterapeut inom Primärvården kan ansvara för utifrån ett aktivitetsperspektiv när det gäller olika handskador/symtom
Föreläsare:
Mårten Risling - Leg läkare
Feri Goudarzi - Leg arbetsterapeut
Anna Johansson- Leg arbetsterapeut
Lice-Lotte Johansson - Leg arbetsterapeut
Helena Wikholm- Leg arbetsterapeut
Kostnad:
1200 kr exkl moms fika ingår på för- och eftermiddag
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av: Christina Eriksson, e-post: christina.n.eriksson@sll.se, tfn 073-037 68 80.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 4, Torsplan CAMM - Centrum för arbets- och miljömedicin.
Rum:
Plan 10, rum Tor
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast den 17 oktober. Besked ges senast 24 oktober om du kommit med på kursen, då detaljerat program skickas ut. Som deltagare på kursen förväntas du skicka in patientfall utifrån egna erfarenheter. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer