En eftermiddag om fetmakirurgi för sjuksköterskor


Många av oss i hälso-och sjukvården vet för lite för att ge patienter som genomgått
fetmakirurgi bästa möjliga vård. Vi erbjuder en utbildningseftermiddag med
kunskapspåfyllning om fetmakirurgi och behov i vården efter den.
Vilken roll har sjuksköterskan i primärvården?


Kursdatum och tid:
6/12, kl.12:30-16:30
Målgrupp: Sjuksköterskor i primärvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska
Lärandemål:
Att förbättra vården som ges i primärvården för patienter som genomgått fetmakirugi
Kostnad:
Kostnadsfri, lunchsmörgås serveras
Kontaktperson:
Gerda Adelgren, e-post: gerda.adelgren@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer