Att se verkligheten – teamrehabilitering för personer med synstörningar


Förändringar av synförmågan efter stroke/förvärvad hjärnskada är vanligt. Vilka störningar finns och hur behandlar vi dem?

Kursdatum och tid:
16/10, 13-16:30
Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder i primärvårdsrehab, neuroteam prioriteras

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Stroke/förvärvad hjärnskada
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Logoped
Innehåll:
• Vanliga synförändringar efter förvärvad hjärnskada.
• Bedömning och träningsinsatser utifrån rehabteamets olika professioner (logoped, fysioterapeut, arbetsterapeut).
• Workshop, yrkesspecifika.
Lärandemål:
Att ha kunskap om vanliga synförändringar efter förvärvad hjärnskada och hur vi kan behandla dessa.
Föreläsare:
Synrehabteamet från Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Hjärnskaderehabilitering Öppenvård Huddinge.
Kostnad:
600 kr, exkl. moms
I avgiften ingår:
Fika ingår
Kontaktperson:
Carmen Wärlinge, kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada, tfn 072-524 82 79 eller mail: carmen.warlinge@sll.se. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Alfred Nobels allé 23
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
Sal 204
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer