Kurs i grundläggande cancervård


En efterfrågad kurs är tillbaka! Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 28/1, 2019. Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt primärvårdscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län. Dessa verksamheter bidrar gemensamt med resurser och förbereder och genomför kursen tillsammans.

Kursdatum och tid:
28/1 + 6/2 + 12/2

Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare, paramedicinare och undersköterskor inom akutsjukvård, geriatrik, primärvård, basal och avancerad hemsjukvård och specialiserad palliativ vård och vård- och omsorgsboenden.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Innehåll:
Kursen kommer att omfatta hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.
Lärandemål:
• Förklara vad cancer är och vad man vet om orsaker till cancer
• Redogöra för vanliga behandlingsmetoder kopplat till olika cancerdiagnoser samt risken för olika biverkningar (både akuta och sena) och hur de kan behandlas och lindras
• Beskriva hur cancervården är organiserad och hur samverkan kan ske med t.ex. cancerrehabilitering, primärvård, hemsjukvård, ASIH, kommunal vård- och omsorg och den specialiserade palliativa vården
• Bedöma patientens behov av vård beroende på sjukdomsskede och särskilja cancerprocessen utifrån en kurativ eller palliativ målsättning
Kostnad:
Kostnadsfri. Om återbud ej lämnas debiteras din arbetsplats 1500 kr. Fakturaadress krävs därför vid anmälan.
Arrangör:
APC, RCC och PKC
Kontaktperson:
Vid frågor om kursen skicka e-post till: pkc.slso@sll.se alterantivt nazmije.kelmendi@sll.se eller
marie.i.nilsson@sll.se
Adress:
Torsplan, Solnavägen 1E
Rum:
plan 4, lokal Ljung
URL / webbadress:
http://pkc.sll.se/utbildning/aktuella-utbildningar/kurs-i-grundlaggande-cancervard/
Kommentarer:
Anmälan: Klicka på länk/webbadress ovan så kan du göra din anmälan längst ner på sidan.