Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng VT 2020


Är du sjuksköterska/distriktssköterska som har ansvar för patienter med diabetes i primärvården, då passar denna kurs dig.
Kursen ges av diabetesteamet: läkare, sjuksköterskor, dietist, fotterapeut och kurator. Syftet är att stärka dig i din yrkesroll och ge dig nya perspektiv med fokus på kvalitet i varje möte med diabetespatienten.

Kursdatum och tid:
20-23/1, 2-4/3 och 6-8/4 2020.

Kursen arrangeras om 4+3+3 dagar vilket ger deltagarna möjlighet att använda sina kunskaper i praktiken och tid för reflektion.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar i mindre grupp, patientfalldiskussioner i grupp och hemuppgifter.

• Etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik och epidemiologi vid typ 1 och typ 2 diabetes.
• Behandlingsmål,
behandlingsformer och
behandlingsprinciper vid typ 2 diabetes
• Sjuksköterskans/ distriktssköterskas
ansvarsområden
• Omvårdnad (omvårdnadsprocess),
patientutbildning (individuellt och grupper), egenvård och pedagogik.
• Diabetesrelaterade komplikationer, utredning,
behandling och förebyggande
• Etnicitet
• Äldre och diabetes
• Organisation; vårdprogram, nationella diabetesregistret och dokumentation
• Psykosociala aspekter
• Kommunikation och samtalsteknik
Lärandemål:
Examination sker kontinuerligt under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp samt i form av hemexamination som
bygger på att förvärvade kunskaper används den egna kliniska verksamheten. Dessa arbeten diskuteras sedan i grupp så att examinationen blir en integrerad kunskapskontroll och inlärningstillfälle.
Föreläsare:
Kunskapssteam diabetes och externa föreläsare
Kostnad:
9 700 kr för anställda inom SLL, 13 500 kr för övriga exkl moms.
I avgiften ingår:
Kaffe och kurslitteratur
Kontaktperson:
Mer information: Nouha Saleh Stattin, e-post: nouha.saleh-stattin@sll.se, tel: 073-051 06 38
Adress:
Torsplan, Solnavägen 1E
Rum:
plan 4
URL / webbadress:
www.ki.se/uppdragsutbildning
Kommentarer:
Anmälan görs på www.ki.se/uppdragsutbildning Frågor besvaras av Nouha Saleh Stattin, kursansvarig, e-post: nouha.saleh-stattin@sll.se, tel: 073-051 06 38 Ulla Finati projektkoordinator, KI Uppdragsutbildning, e-post: ulla.finati@ki.se, tel: 08-524 838 91. Ansvarig: Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Kunskapsteamet Diabetes(LUCD) erbjuder kontinuerligt stöd och uppföljning på den egna arbetsplatsen efter avslutad kurs (gäller endast SLL-anställda).