Kostbehandling av barn (Inställd)


En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa två dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder och födoämnesallergi. Fortbildningarna är totalt två dagar, dag 1 + dag 2.Kursdatum och tid:
Fortbildningarna är totalt två dagar.
8+15/5, kl. 8.30- 16.30
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Nutrition
Målgrupp:
Dietist
Innehåll:
Dag 1:
• Föreläsningar och diskussioner kring patientfall.
• Hemuppgift.
• Föreläsningar av läkare, dietist och logoped om neuropsykiatriska funktionshinder och ätproblematik. En förälder delar med sig av sina erfarenheter av ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder.
Dag 2:
• Föreläsningar och diskussioner kring patientfall. Genomgång av hemuppgift.
• Läkare föreläser om födoämnesallergi och allergiutredning och dietist om kostbehandling vid allergi.

Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Utreda och behandla nutritionsproblem hos barn med allergi eller ätsvårigheter.
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information och ett utförligt program kan ges av Åsa Sidibeh Zetterlund, e-post: asa.sidibeh-zetterlund@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer