Sjukskrivningskunskap för allmänläkare


Seminarium med fokus på försäkringsmedicinska grunder och dess tillämpning. I syfte att belysa de komplexa frågeställningar sjukskrivande läkare ställs inför och lyfta fram förhållningssätt som kan underlätta bjuder Akademiskt primärvårdscentrum in till seminarium för läkare i primärvården.

Kursdatum och tid:
16/10 kl. 13-16:30
Under våren anordnas tre fristående seminarietillfällen som alla har samma programinnehåll, se nedan.
Målgrupp: Läkare på vårdcentraler/husläkarmottagningar
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
8.30/ 13.00 Välkommen! Monika Engblom, med dr, specialist i allmänmedicin, kunskapsteam försäkringsmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum
9.00/ 13.30 Sjukskrivning berör oss alla En frisk befolkning men höga sjuktal – ett svenskt fenomen. Vad ligger bakom ökningarna i sjuktal bland kvinnor inom vård, skola och omsorg? Johanna Broms, specialist i psykiatri, Hsf, sakkunnig i sjukskrivningsfrågor
9.45/ 14.15 Hur bedömer Försäkringskassan läkarintygen? Hur går handläggningen på FK till? Vad behöver handläggaren för att fatta beslut? Samverkansansvarig på FK
10.30/ 15.00 Kaffepaus
10.45/ 15.15 Rehabiliteringskoordinator och annat stöd Vad gör en REKO? Hur kan försäkringsmedicinskt beslutsstöd användas Kan ICF beskriva en persons funktionshinder? Hur kan arbetet med sjukskrivingar organiseras? Försäkringsmedicinska kunskapsteamet APC
11.15/ 15.45 Sjukskrivningar – en utmaning för läkaren Monika har studerat vilka sjukskrivningar som är problematiska och hur frekventa de är. Hur blir det en möjlig arbetsuppgift att sjukskriva? Monika Engblom
12.00/16.30 Avslut
Föreläsare:
Monika Engblom och Försäkringsmedicinska kunskapsteamet,
Johanna Broms och samverkansansvarig från Försäkringskassan
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Monika Engblom, e-post: monika.engblom@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer