Interprofessionell kurs i hjärnskaderehabilitering


Du som arbetar i neuroteam i primärvården erbjuds en kurs om senaste forskning avseende hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocessen!

Kursdatum och tid:
12-13/2, kl. 8:30-16:30
samt uppföljning av kunskapsteamet ute hos teamen under vt 2019.
Målgrupp: Neuroteam, minst två med olika professioner, optimalt om hela teamet deltar.
Anmäl dig senast 24 januari

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Rehabilitering, Stroke/förvärvad hjärnskada
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Kurator, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Logoped
Innehåll:
Att erhålla fördjupad kunskap i hjärnskaderehabilitering och teamarbete.
Lärandemål:
Bedöma:
• omfattning av förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser
• behov av rehabilitering avseende kognition, beteende,
emotion och insikt
Tillämpa:
• evidensbaserade träningsmetoder
• teamprocessen
Föreläsare:
Kliniker och forskare från Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm. Neuroteam från Rehab Nordost Täby
Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada, Akademiskt primärvårdscentrum.
Kostnad:
2400 kr exkl moms
I avgiften ingår:
Fika fm/em och frukt. Kursintyg erhålls efter avslutad kurs (2,5 dag)
Kontaktperson:
Carmen Wärlinge e-post: carmen.warlinge@sll.se, Christina Eriksson e-post: christina.n.eriksson@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Alfred Nobels allé 23
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
204
Antal platser:
25
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Innan kurs ska 2 patientfall med diagnos stroke/förvärvad hjärnskada skickas in. Ytterligare information kommer inför kursstart. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan

Bifogade filer