Kontinuerlig glukosmätning i primärvården


Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. I Region Stockholm kan Free Style Libre förskrivas till patienter med typ 2-diabetes enligt följande kriterier: - Behandling med basinsulin i kombination med måltidsinsulin - HbA1c över 70 mmol/mol/ eller återkommande allvarliga hypoglykemier trots ansträngningar att anpassa insulindoserna. Förskrivning ska alltid ske via Endokrinolog/diabetolog på endokrinologisk klinik, men primärvården behöver kunna följa upp dessa patienter. Därför behöver vi vara rustade med kunskap om kontinuerlig glukosmätning. Välkomna till en givande förmiddag / eftermiddag.

Kursdatum och tid:
21/11, kl. 8:30-12
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska
Innehåll:
• Föreläsning varvat med praktiska övningar
Lärandemål:
Efter seminariet ska deltagarna kunna:
• ha kännedom om Flash Libre egenskaper och funktioner
• identifiera patienter som kan vara aktuella för hjälpmedlet
• tolka och föreslå behandlingsjusteringar utifrån blodsockerkurvorna
Föreläsare:
Diabetessjuksköterska /MSc från Kunskapsteam Diabetes ( APC) och Diabetessjuksköterska från Centrum för diabetes
Kostnad:
Kostnadsfritt
Kontaktperson:
Kaija Seijboldt, e-post: kaija.seijboldt@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 1 månad innan. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer