Försäkringsmedicin för arbetsterapeuter och fysioterapeuter i primärvården


Denna utbildning riktar sig till er som gör funktions-eller aktivitetsbedömningar som läkare behöver använda i läkarintyget. Vi tar upp sjukskrivningsprocessen, Försäkringskassans regler och riktlinjer samt rehabkoordinering. Diskussion kring funktionsbedömning kontra arbetsförmågebedömning - när gör man vad?

Kursdatum och tid:
5/12, kl. 13-16:30
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Föreläsningar, diskussioner, fika
Lärandemål:
• att få förståelse för sjukskrivningsprocessen inklusive Försäkringskassans regler och riktlinjer
• att resonera kring funktions-/aktivitets-/arbetsförmågebedömningar
• att kunna reflektera kring sin egen och andras roll i sjukskrivningsprocessen
Föreläsare:
Päivi Piispanen, leg sjukgymnast
Lisa Brändström, leg. arbetsterapeut/rehabkoordinator Monika Engblom, med dr, specialist allmänmedicin
Pär Björkdahl, leg. psykolog.
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Arrangör:
Kunskapsteam Försäkringsmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Päivi Piispanen, paivi.piispanen@sll.se.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer