Fortbildningsseminarium för psykosociala resurser om sjukskrivnings- och rehabprocessen


Utbildningen riktar sig till psykologer, kuratorer och psykoterapeuter som träffar sjukskrivna patienter i primärvården. Ni möter en stor grupp av dessa patienter och är viktiga under patientens sjukskrivnings- och rehabprocess. Här får du lära dig grundläggande begrepp kring sjukskrivning, får en aktuell bild av hur forskningsläget ser ut samt får träffa kollegor för att diskutera hur vi bättre kan hjälpa patienterna och öka samverkan.

Kursdatum och tid:
6/5, kl. 8:30-12
Målgrupp: Psykologer, socionomer/kuratorer och psykoterapeuter.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Kurator, Psykolog
Innehåll:
• Föreläsningar
• Diskussioner
• Fika
Lärandemål:
• att ha kännedom om centrala försäkringsmedicinska begrepp
• att få förståelse för hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen
• att få kunskap om vad forskning visar om arbetsåtergång vid stressrelaterad ohälsa
• att kunna reflektera kring sin egen och andra professioners roll i sjukskrivningsprocessen
Föreläsare:
Pär Björkdahl, leg. psykolog
Johanna Wallensten, specialist i allmänmedicin och rehabmedicin
Monika Engblom, specialist i allmänmedicin
Päivi Piispanen, leg. sjukgymnast
Lisa Brändström, leg. arbetsterapeut och rehabkoordinator
Kostnad:
Kostnadsfri
Arrangör:
Kunskapsteam försäkringsmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Pär Björkdahl, par.bjorkdahl@sll.se. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer