Fortbildning om sjukskrivning för distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvårdens telefonrådgivning


Utbildningen riktar sig till distriktssköterskor och sjuksköterskor i telefonrådgivning som möter patienter med frågor om sjukskrivning. Det kan handla om att hantera frågor om när sjukskrivning har gått ut, att den behöver förlängas eller med önskan om sjukskrivning. Här får du lära dig grundläggande begrepp kring sjukskrivning och får en aktuell bild av hur forskningsläget ser ut. Ni får även träffa kollegor för att diskutera hur vi bättre kan hjälpa patienterna och öka samverkan.

Kursdatum och tid:
27/11, kl. 13-16:30
Målgrupp: Distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvårdens telefonrådgivning

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
• Föreläsningar
• Diskussioner
• Fika
Lärandemål:
• att ha kännedom om centrala försäkringsmedicinska begrepp
• att få förståelse för hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen
• att kunna reflektera kring sin egen och andra professioners roll i sjukskrivningsprocessen
• att få kännedom om rehabkoordinatorns funktion

Föreläsare:
Linda Lännerström, med dr, distriktssköterska, Uppsala universitet. Linda disputerade i höstas med sin avhandling om sjuksköterskan roll i telefonrådgivningen vid sjukskrivningar.
Monika Engblom, med dr, specialist i allmänmedicin
Pär Björkdahl, leg. psykolog
Päivi Piispanen, leg. sjukgymnast
Lisa Brändström, leg. arbetsterapeut och rehabkoordinator
Kostnad:
Kostnadsfri
Arrangör:
Kunskapsteam försäkringsmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Päivi Piispanen, paivi.piispanen@sll.se.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer