Fortbildning om matallergier hos barn (INSTÄLLD)


”Rätt utredning för rätt barn ger rätt diagnos och rätt mat!”

Kursdatum och tid:
5/5, kl. 13:30-16:30
Målgrupp: Specialister och ST-läkare i allmänmedicin samt astma/KOL sjuksköterskor i primärvården

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska
Innehåll:
Fallbaserad och interaktiv fortbildning om bl a:
• Matallergier hos barn ökar lavinartad och alla behöver inte remitteras till BUM. Vilka barn kan tas om hand i primärvården, och hur går man till väga med diagnostiken, behandlingen och uppföljningen? Vilka barn bör inte utredas? Vilka barn kan remitteras till BUM?
• Hur ska jag tolka allergiprover? Vad är skillnaden mellan sensibilisering och allergi? Vad är viktigt att kunna om mjölk- och nötallergier?
• Vad gäller för förskrivning av speciallivsmedel? Hur behandlar jag allergiskt eksem? När är adrenalinpennan indicerad? Vilka barn ska ha ett intyg till skolan?
Föreläsare:
Caroline Nilsson (barnallergolog, docent)
Agneta Jansson Roth (dietist) Anna Nopp (forskare, docent) Bernice Aronsson (barnläkare) Ann-Charlotte Sundqvist (barnsjuksköterska)
Kostnad:
Kostnadsfri
Arrangör:
APC i samarbete med Kunskapscentret Matallergi, Sachsska barnsju
Kontaktperson:
Har du frågor, maila: akol.slso@sll.se
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4 sal: Saffran
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Antalet platser är begränsad. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.