”Var god svälj!”


En fortbildning om dysfagi för personal i primärvården.
Sväljsvårigheter är vanligt hos personer med stroke/förvärvad hjärnskada, vid neurologisk sjukdom och hos äldre och multisjuka.
Vad är viktigt att bedöma och behandla? Hur utreder man? Hur förhindrar du undernäring och aspirationspneumoni? När ska en logoped och en dietist konsulteras?
Så kan omhändertagandet av personer med dysfagi i primärvården förbättras!
Ta del av föreläsningar från specialister i ämnesområdet.

Kursdatum och tid:
21/11, kl. 8:30-11:30

Anmäl dig senast 14 november

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Stroke/förvärvad hjärnskada
Målgrupp:
Dietist, Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska
Innehåll:
• Föreläsningar och workshop
Lärandemål:
Kunskap om:
• symtom, orsak, behandling och utredning
• patientsäkert intag av mediciner, dryck och mat
• remisser på rätt grunder
Föreläsare:
Elin Marsk, biträdande överläkare, Öron-, näs-, hals- och Foniatri, Karolinska Universitetssjukhuset
Malin Sandberg, leg logoped, Oralmotoriskt Centrum och akut slutenvård,
Danderyds sjukhus
Åsa Sidibeh Zetterlund, leg dietist, Oralmotoriskt Centrum, Danderyds sjukhus
Kostnad:
600 kr exklusive moms, fika ingår
Kontaktperson:
För information kontakta:
Carmen Wärlinge carmen.warlinge@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 4, plan 10, CAMM
Rum:
Tor
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Varmt välkommen! Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada, Akademiskt primärvårdscentrum. Åk gärna kommunalt, begränsade möjligheter till parkering! Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer