Tobaksprevention


Välkommen till nätverksforum - astma/allergi & KOL. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!

Kursdatum och tid:
4/12, kl. 14.00-16.30
Målgrupp: Samtliga professioner som träffar astma/allergi- och KOL-patienter inom AVC-områdena Hässelby, Jakobsberg, Danderyd och Norrtälje


Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi, Astma och KOL
Innehåll:
• Deltagarnas egna fall och spirometrikurvor
• Dagens ämne: Tobaksprevention
• Fika
• Diskussioner!
Föreläsare:
Lene Nordstrand Distriktssköterska, Vårdutvecklingsledare tobak, alkohol och matvanor Akademiskt Primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Har du frågor om träffen kontakta; akol.slso@sll.se. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4 sal: Vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Välkommen önskar kunskapsteamet Astma/KOL Akademiskt primärvårdscentrum. Anmälan bör ske senast 2 december.