Motiverande Samtal MI kurs för kontaktsjuksköterskor – APC samarbete med RCC


Som kontaktsjuksköterska är samtalet med patienten ett viktigt verktyg. Motiverande samtal är en evidensbaserad, samarbetsinriktad samtalsstil för att stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar.
Kursens syfte är att ge dig verktyg till ett empatiskt förhållningssätt, där du ser till personens behov av att bli hörd, sedd, förstådd och accepterad. Du kommer att få samtalsredskap, tips och även tid för diskussion och reflektion kollegor emellan, runt vanligt förekommande dilemman då det gäller samtal med patienter och närstående.
Kursen varvar korta föreläsningar med praktiska övningar. Hemuppgift ingår. P.g.a rådande omständigheter kommer kursen eventuellt att hållas digitalt.

Kursdatum och tid:
3 ½ dagsutbildning

25-26/8 + 9/10, kl. 9-16
samt 16/12, kl. 13-16
Målgrupp: Kontaktsjuksköterskor kopplade till regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Innehåll:
• Teori, förhållningssätt, kommunikationsfärdigheter och samtalsverktyg.
• Praktiska övningar
• Hemuppgift med transkribering och kodning av två samtal
Lärandemål:
Efter utbildningen ska deltagarna kunna:
• praktiskt tillämpa Motiverande samtal
• redogöra för olika begrepp i MI: samtalets fyra processer, samtalsfärdigheter, förändringsprat, status qou-prat/ bibehållande prat, dissonans, ambivalens och diskrepans.
• praktiskt utföra kvalitetssäkring av egna och andras samtal.
• redogöra för utveckling av egen MI-kompetens
Föreläsare:
Sofia Trygg Lycke & Lene Nordstrand
Leg sjuksköterskor, Vårdutvecklingsledare i MI, (Medlemmar i MINT Motivational Interviewing Network of Trainers).
Kostnad:
Kostnadsfri för kontaktsjuksköterskor
I avgiften ingår:
Kurslitteratur. Fika för och eftermiddag. Lunch på egen hand.
Arrangör:
Akademiskt Primvårdscentrum i samarbete med RCC
Kontaktperson:
Sofia Trygg Lycke, e-post: sofia.trygg-lycke@sll.se, tfn: 072-520 12 63. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 61
Adress:
Svensk sjuksköterskeförening Baldersgatan1
Ort/Område:
Stockholm
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Vägbeskrivning till Svensk sjuksköterskeförening: https://www.swenurse.se/Om-oss/Kontakta-oss/Vagbeskrivning/ För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer