Nätverksträffar Kostbehandling av barn


Kom och träffa dietistkollegor från primärvården och diskutera nutritionsbehandling av barn. Vi utgår från ett specifikt tema varje träff och går igenom nya rön, patientfall och material. Det är ett tillfälle för fortbildning och erfarenhetsutbyte där vi kan stötta varandra i vår yrkesroll.

Kursdatum och tid:
29/11
kl. 14-16
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Nutrition
Målgrupp:
Dietist
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Åsa Sidibeh Zetterlund, e-post: asa.sidibeh-zetterlund@sll.se
telefon: 072-451 68 29
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 6
Administratör:
Lena Olsson