Motiverande Samtal MI-extra tillfällen till handledning inom MI grundkurserna


Till dig som gått MI grundkurs men missat handledningstillfället av ditt MI samtal och därför bara blev nästan klar. Nu har du en unik möjlighet att få ditt intyg och bli godkänd. Vi erbjuder två tillfällen att välja mellan under hösten. Du kommer då att få handledning med återkoppling på ditt inskickade, transkriberade och kodade MI samtal.

Kursdatum och tid:
8/10, kl. 14-16:30
eller
29/11, kl. 14-16:30
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
MI/Motiverande Samtal
Kommentarer:
Anmäl dig till önskat datum direkt till: jenny.lindrot@sll.se