ME/CFS – utmaningar och möjligheter i Primärvården


ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos med stor påverkan på funktions- och aktivitetsförmåga. De insatser som görs för varje patient behöver individanpassas och utvärderas. Under denna seminariedag får du kunskap om diagnosen utifrån nuvarande evidensläae, vi kommer diskutera utredning, behandling och uppföljning i primärvård och primärvårdsrehab samt får du ta del av den kliniska erfarenhet Stora Sköndal och Brageé-klinikens ME- mottagningar samlat på sig under åren.

Kursdatum och tid:
23/2, kl. 13-16
eller
23/3, kl. 9-12
eller
20/4, kl. 13-16
eller
28/5, kl. 9-12

Målgrupp. Alla yrkesgrupper i primärvården.


Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
ME/CFS
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Identifiera symtom som kan känneteckna patienter med ME/CFS
• Beskriva utredningsförfarande
• Beskriva och reflektera över egen och andra professioners roll gällande omhändertagandet i primärvården
Föreläsare:
Kent Nilsson, Specialist i allmänmedicin, Bragée ME-center
Anna Lindquist, Specialist i allmänmedicin/verksamhetschef Salems och Tumba Vårdcentral
Ewa Wadhagen Wedlund, Arbetsterapeut, Stora Sköndal ME/CFS mottagning
Jeannette Sass, Fysioterapeut, Danderyds Rehab
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Lisa Brändström, e-post: lisa.brandstrom@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Digitalt via Teams. Länk skickas en vecka innan start.
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer