Gruppbehandling för patienter med sömnbesvär


Möter du patienter som har svårt att sova? På denna kurs får du evidensbaserade verktyg för att stödja patienter att hitta strategier som kan hjälpa dem att sova, må och fungera bättre i vardagen och minska deras behov av sömnmedel. Kursen är förlagd under två heldagar samt en halvdag för uppföljning efter tre månader.

Kursdatum och tid:
25/3+1/4, kl. 9-16:30 samt 4/6, kl.13-16:30
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Psykisk Hälsa, Sömn
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
• Basal sömnfysiologi
• Sömnstörningar med fokus på insomni hos vuxna
• Bedömning och behandling av insomni
• Kognitiv beteendeterapi för insomni
• Modell för gruppbehandling
• Behandlingsmanual och utbildningsmaterial
•Arbetssätt på vårdcentralen
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Identifiera patienter med insomni
• Relatera patientens symptom och behov till förklaringsmodeller för insomni och insomnibehandling
• Leda gruppbehandling baserad på kognitiv beteendeterapi för insomni
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Christina Sandlund, e-post: christina.sandlund@sll.se. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tnr: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer