Fotstatus – teori och praktik. Fotbäddar & Skor – kan det förebygga sår?


Välkommen till ett seminarium för distriktssköterskor i Region Stockholm.
Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015 står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes. Nationella diabetesregistrets data från 2018 konstateras att endast 78.9 % av Region Stockholm patienter har fått sina fötter undersökta att jämföra med Riket 79.1%. På vårdcentralerna är det ofta distriktssköterskan som undersöker fötterna och skriver remiss för fotsjukvård. Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder nu en riktad fortbildning i ämnet.


Kursdatum och tid:
10/10, kl. 13-16:45 FULLBOKAD
Sista anmälningsdagen är 23 september
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska
Innehåll:
13.00–13.30 Inledning, syfte, bakgrund, fotstatus-riskgruppering, dokumentation
13.35–14.45 Praktik – vi utför fotstatus på varandra
14.45–15.15 Kaffe
15.15–16.15 Skor och inlägg ingår som ett komplement till fotstatus. Vad ska vi tänka på när patienten har fått ortopedtekniska hjälpmedel? Omläggning och avlastning. Teori och praktik
16.20–16.45 Sammanfattning, frågor, utvärdering och uppföljningsdatum
Kostnad:
Kostnadsfritt. Ej avbokad plats, debiteras
Arrangör:
Akademiskt Primärvårdscentrum- Kunskapsteam - diabetes
Kontaktperson:
Har du frågor? Maila kaija.seijboldt@sll.se eller ann.lindstrom@sll.se
Adress:
Camp Pro Ortopedteknik, Södra Fiskartorpsvägen 15 H Sophiahemmet
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Ta gärna med doppler, blodtrycksmanschett, stämgaffel och monofilament från vårdcentralen, då får ni träna med de instrument som ni sedan ska undersöka era patienter med. Varmt Välkomna! Kaija Seijboldt Diabetessjuksköterska, Ann Lindström Fotterapeut, Kerstin Helmer Ortopedingenjör