Fotstatus – teori och praktik. Fotbäddar & Skor – kan det förebygga sår?


Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015 står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes. Nationella diabetesregistrets data från 2019 konstateras att endast 79.1 % av Region Stockholm patienter har fått sina fötter undersökta att jämföra med Riket 80,4 %. På vårdcentralerna är det ofta distriktssköterskan som undersöker fötterna och skriver remiss för fotsjukvård. Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder nu en riktad fortbildning i ämnet, till Dig som är distriktssköterska/ diabetessjuksköterska.

Kursdatum och tid:
16/3 kl. 13-16:30

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
Föreläsningar varvat med praktiska moment och gruppdiskussioner.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Ha kännedom om NDR resultat av sin enhets måluppfyllelse Fotundersökning
• Kunna genomföra fotstatus och riktlinjer kring riskgruppering samt en test på om patientens skor är lämpliga
• Utveckla samarbete mellan ortopedtekniker och primärvården särskilt vid sårbehandling
Föreläsare:
Ann Lindström, fotterapeut,
Kaija Seijboldt diabetessjuksköterska, och
Kerstin Hellner Ortopedtekniker CampPRO
Kostnad:
Kostnadsfritt
Kontaktperson:
För mer info kontakta: För mer info kontakta:
Ann Lindström e-post: ann.lindstrom@sll.se eller
Kaija Seijboldt, e-post: kaija.seijboldt@sll.se , tfn: 073-024 23 36.
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se , tfn: 073-05 05 612
Adress:
Lokal meddelas senare
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 1 månad före kursstart.Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer