Aktiv livsstil hela livet-än sen….?


Nu inbjuder vi dig som de senaste åren gått kursen ”Aktiv livsstil hela livet - att leda studiecirkel för äldre om fallprevention.”
Hur har det gått? Vilka erfarenheter har du och vad skulle vara av värde att resonera om för att hålla liv i konceptet?

Kursdatum och tid:
30/10, kl. 13:30-16:30
Målgrupp: Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster i primärvården som har
erfarenhet av att arbeta som studiehandledare med konceptet
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Äldres hälsa
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Skadliga fallolyckor bland äldre – aktuell forskning om riskfaktorer,
föreläsning av Anna-Karin Welmer
• Workshop där vi delar erfarenhet, hinder och möjligheter
Föreläsare:
Anna-Karin Welmer, leg. sjukgymnast och docent vid Karolinska Institutet
Cecilia Hunhammar, fysioterapeut FPU-ledare för fysioterapeuter/sjukgymnaster,
APC
Christina Eriksson, arbetsterapeut FPU-ledare för arbetsterapeuter
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av: Cia Hunhammar, 076-56201035 eller e-post:
cecilia.hunhammar@sll.se eller Christina Eriksson 073-037 68 80 eller e-post:
christina.n.eriksson@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tnr: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 4, Torsplan
Rum:
Plan 10, rum Tor
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Välkommen! Anmäl dig senast 17 oktober. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer