Kvalificerat rådgivande samtal


Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal (prio1) vid ohälsosamma matvanor för patienter som har en särskild risk. Dietisten har kompetens för att kunna genomföra kvalificerat rådgivande samtal. Akademiskt primärvårdscentrum inbjuder dietister inom Region Stockholm för en gemensam utbildnings- och diskussionseftermiddag kring dietistens samtal med patienter.

Kursdatum och tid:
5/11, kl. 13-16:30

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Nutrition
Målgrupp:
Dietist
Innehåll:
• Presentation av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och det regionala vårdprogrammet ohälsosamma levnadsvanor, prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – fokus på ohälsosamma matvanor
• Om personcentrerad vård
• Definition om kvalificerat rådgivande samtal
• Olika teorier - praktisk
användning
• Aktuella frågeställningar som rör ämneskompetens
• Workshop om kvalificerat rådgivande samtal
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
•Känna till och kunna använda regionala vårdprogrammet för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i sitt patientarbete.
• Kunna definitionen för kvalificerat rådgivande samtal.
• Kunna teorier som kan användas som grund i ett kvalificerat rådgivande samtal.
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information och ett utförligt program kan ges av Liisa Tolvanen, e-post: liisa.tolvanen@sll.se Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam Mat/Alkohol vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer