Är du arbetsterapeut eller fysioterapeut och använder TIPPA-WRI-AWP i din kliniska vardag?


Här ges en möjlighet att tillsammans med erfarna kollegor diskutera bedömning av arbetsförmåga. Det kan handla om remisshantering, insats på rätt nivå, teamsamarbete, komplexa patienter?

Kursdatum och tid:
7/11, kl. 13-17

Målgrupp: Arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som har gått arbetsförmågekurser och som bedömer arbetsförmåga. Det är önskvärt att ni kommer en av varje profession från er arbetsplats.

Innan kursen: För att delta förväntas du skicka in ett patientfall med utgångspunkt från olika dilemman, helst tillsammans med din arbetsterapeut/fysioterapeutkollega. Frågeställningar som vilken bedömning som bör göras, oklart syfte från remittent, din roll som bedömare, samarbete med andra professioner.

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Rehabilitering
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Workshop där vi delar in oss i grupper utifrån de patientfall som skickats in i förväg. I workshopen medverkar kliniskt verksamma arbetsterapeuter och fysioterapeuter med vana att göra bedömningar.
• Dessutom föreläsning rörande svårbedömda och komplexa diagnoser och hälsotillstånd.
Lärandemål:
Att som arbetsterapeut och fysioterapeut bli mer säker på:
• hur, när och varför arbetsförmågebedömningar genomförs med utgångspunkt från instrumenten WRI, AWP, AWC, WEIS och TIPPA.
• remissvarens samstämmighet med remittentens frågeställning
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av: Christina Eriksson, christina.n.eriksson@sll.se, Päivi Piispanen paivi.piispanen@sll.se och
Lisa Brändström lisa.brandstrom@sll.se
Adress:
Solnavägen 4, Torsplan CAMM, Centrum för arbets- och miljömedicin
Rum:
Plan 10, rum Tor
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Välkommen! Anmäl dig senast den 17 oktober, begränsat antal. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer