Drycker i tiden – av och om vikt


Välkommen till ett seminarium om dryck med utgångspunkt från obesitas.

Kursdatum och tid:
28/11, kl. 12:30-16:30
Målgrupp: Personal i primärvården som är intresserade av obesitas
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Levnadsvanor, Obesitas
Innehåll:
• Vätskebalansen
• Konsumtionsmönster av dryck i Sverige
• Munhälsa
• Dryck, hälsoaspekter och energibalans
• Kranvatten
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Ökad kunskap samband mellan drycker och obesitas
• Bättre kunna reflektera kring patienters val av dryck
• Känna till mer om kopplingen dryck och munhälsa
Föreläsare:
Olika professioner med kunskap inom området
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm, se nedan för mer information
Kontaktperson:
Kontaktperson: Katri Harcke: katri.harcke@sll.se, Efva Forssell: efva.forssell@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1E, Torsplan
Rum:
Plan 4 sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer