Obesitas i primärvården – fakta om sjukdomen- stigma och bemötande


Obesitas (Fetma) ökar i världen och Sverige. Många personer du möter i ditt arbete har sjukdomen ofta ihop med andra sjukdomar som typ 2 diabetes, hypertoni, astma, artros mm. Ofta kan man mer om dessa sjukdomar än om sjukdomen Obesitas som självklart också bör bemötas och behandlas.

Kursdatum och tid:
24-25/9, kl. 8:45-16
Målgrupp: Personal i primärvården som möter personer med obesitas
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Obesitas
Innehåll:
• Fakta om sjukdomen obesitas
• Samsjuklighet och komplikationer • Bemötande
• Stigmatisering
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Ha kännedom om sjukdomen obesitas
• Känna till om bemötandets betydelse i patientkontakten
• Ha kunskap om stigmatisering och vad det innebär
Föreläsare:
Olika professioner med erfarenhet inom området
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm, se nedan för mer information
Kontaktperson:
Katri Harcke: katri.harcke@sll.se
Efva Forssell efva.forssell@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.

Adress:
Solnavägen 1E, Torsplan
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer