Våld i nära relation


Att bli utsatt för våld i en nära relation ger upphov till psykisk ohälsa och ibland även fysiska skador. Våld är dock sällan den explicita orsaken till att människor väljer att söka vård. Kunskap om vilka symtom som kan uppstå vid våldsutsatthet, att kunna ställa frågor om våld vid misstanke om att en person blivit utsatt samt veta hur processen för vidare omhändertagande ser ut är därför centralt. I den här utbildningen får du grundläggande kunskap om symtom och konsekvenser för den enskilde vid våldsutsatthet samt hur du som vårdpersonal kan samtala med patienter om våld och hänvisa till vidare stöd.

Kursdatum och tid:
19/11, kl. 13-16:30
Målgrupp: All personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Våld i nära relationer
Ämne:
Våld i nära relationer
Innehåll:
• Olika typer av våld, symtom och prevalens
• Psykologiska processer vid våldsutsatthet
• Hälso- och sjukvårdens ansvar
• Att ställa frågor om våldsutsatthet
• Bedömning och hänvisning till vidare stöd
• Patientsäker dokumentation
Utbildningen är interaktiv och innefattar utöver ovanstående möjlighet till reflektion, handledning och träning i att fråga om våld.

Kostnad:
Kostnadsfri (för hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar i Stockholms län)
Arrangör:
APC i samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson:
Karin Dahlström, leg. psykolog. E-post:karin.m.dahlstrom@sll.se

Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4 sal: Lomme
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av Enheten våld i nära relationer vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer