Primärvårdsdag om nutritionsbehandling av det prematurfödda barnet


I Sverige föds ca 7000 barn per år för tidigt och en del av dessa barn kommer behöva stöd med nutritionen under uppväxten. Primärvårdsdietisten är en viktig person i vården av dessa barn, framför allt under de första levnadsåren men även i högre åldrar. För att kunna behandla barnet och möta föräldrarna behövs bakgrundskunskap om de speciella förutsättningar en för tidig födelse innebär. Vi har samlat föräldrar, läkare och dietister med erfarenhet av prematurfödda barn för att dela med sig av sina kunskaper.
Akademiskt primärvårdscentrum inbjuder primärvårdsdietister till en heldag med fokus på nutritionen för det för tidigt födda barnet.

Kursdatum och tid:
5/12, kl. 8-16
Målgrupp: Primärvårdsdietist
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Nutrition
Målgrupp:
Dietist
Innehåll:
• Det prematurfödda barnets utveckling, tillväxt och näringsbehov
• Nutritionsbehandling under och efter vårdtiden på sjukhus
• Patientförälder berättar om sina erfarenheter
• Patientfall och diskussioner
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Ha kunskap om det prematurfödda barnets näringsbehov
• Kunna behandla för tidigt födda barn som skrivits ut från sjukhuset
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information och ett utförligt program kan ges av Åsa Sidibeh Zetterlund, e-post: asa.sidibeh-zetterlund@sll.se Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 4, Torsplan
Rum:
Plan 10, rum Tor
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer