Inbjudan till fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer i primärvården


Från och med i höst övertar APC de fortbildningsseminarier som HSF tidigare anordnat för rehabkoordinatorer. Syftet är att bidra med ökad kunskap inom ämnesområden som är särskilt viktiga i arbetet som rehabkoordinator. Vid första tillfället handlar föreläsningarna om arbetsåtergång vid utmattningssyndrom samt om våld i nära relationer.

Kursdatum och tid:
21/10, kl. 13-16:15
Målgrupp: Rehabkoordinatorer i primärvården och ASC, Region Stockholm
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Innehåll:
13.00-13.15 Introduktion och välkommen
13.15-14.00 Arbetsåtergång vid utmattningssyndrom – ett forskningsperspektiv, Johanna Wallensten, specialist i allmänmedicin och specialist i rehabiliteringsmedicin
14.00-14.30 Fika
14.30-16.00 Våld i nära relationer – bl.a. om att uppmärksamma, bemöta och hänvisa, Enheten våld i nära relationer, APC
16.00 Utvärdering och avslutning
Kostnad:
Kostnadsfritt
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Pär Björkdahl, par.bjorkdahl@sll.se.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1E, Torsplan
Rum:
Plan 4 sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
OBS! Tänk på att avanmäla dig om du inte längre kan komma! Välkommen! önsakar Kunskapsteam försäkringsmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum