Äldre med typ 1- och typ 2 diabetes i hemsjukvården


Lär dig mer om att arbeta patientsäkert och förebygga akuta komplikationer hos diabetespatienter i hemsjukvården.

Kursdatum och tid:
14/11, kl. 13:30-16:00
Målgrupp: Undersköterskor i primärvården
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Undersköterska
Innehåll:
• Sjukdomsbild och behandling
• Att arbeta patientsäkert och förebygga akuta komplikationer
• Diskussion kring patientfall


Lärandemål:
Få ökad kunskap om:
• Sjukdomsbild vid typ1- och typ 2 diabetes
• Läkemedelsbehandling – olika insulinsorters verkningsprofiler
• Hyper- och hypoglykemi- symptom och åtgärder
• Patientsäkerhet

Föreläsare:
Marianne Pegelow, Diabetessjuksköterska
Kostnad:
Kostnadsfritt men vid sen avbokn/uteblivet besök debiteras en kostnad på 500 kr
I avgiften ingår:
Vi bjuder på kaffe/te med kaka, var god meddela ev allergi
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Marie via 08-123 418 53 eller marie.hjerpe@sll.se
Adress:
Liljeholmskajens VC Liljeholmstorget 7
Rum:
Plan 4, Hiss A, Lokal Insjön
Kommentarer:
Anmälan till: marie.hjerpe@sll.se senast den 8/11.