Andrologi


Allmänläkarnätverket Söder – sydost bjuder in till tema: Andrologi
- Hypogonadism, doping, infertilitetKursdatum och tid:
23/10, kl. 12:30-16:30
Målgrupp: Läkare inom primärvården
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
Fortbildningen inleds med lunch från 12.30 för dem som anmält sig. Föreläsningarna börjar 13.30 och slutar 16.30.
Fika serveras under eftermiddagen.
Föreläsare:
Mikael Lehtihet, Docent, Överläkare Specialist i internmedicin och endokrinologi Medicinkliniken/Endokrint Centrum Capio S:t Görans sjukhus

Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Sarah Eklöf, e-post: sarah.eklof@sll.se

Adress:
OBS! Ny lokal. Wollmar Yxkullsgatan 25
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Välkommen! Anmäl dig senast den 17 okt. OBS! Med tanke på kostnader för lokal och förtäring är din anmälan bindande.