Fortbildningsseminarium-Kognitiv svikt


Varmt välkommen till en fortbildningseftermiddag då vi får ta del av Björn Petterssons
kunskaper som psykolog vid minnesmottagning. Hur gör vi när patienterna som vi möter sviktar kognitivt? Den här kursen riktar sig
till dig som vill ha reda på mer om vad kognition är.

Kursdatum och tid:
12/11, kl. 13:30-16:30
Målgrupp: Kuratorer i primärvård
Anmäl dig senast 29/10
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat, Kognitiv svikt
Målgrupp:
Kurator
Innehåll:
• Vad är kognitiv svikt?
• Hur bemöter jag personer som har kognitiva svårigheter?
• Om jag misstänker kognitiv svikt, vad kan jag göra?
Föreläsare:
Björn Pettersson, leg. psykolog
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Marie Nilsson, tel 072-5823304,
marie.i.nilsson@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1E, Torsplan
Rum:
Plan 6, rum Tensta
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Välkommen! Sprid gärna information till de som inte fått inbjudan. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). Avbokningsregler se PDF-nedan. För att avboka plats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.