Våld i nära relationer – föreläsning och workshop för barnmorskor


Ungefär 7% av befolkningen utsätts varje år för våld i en nära relation. Att utsättas för våld i nära relation har ofta allvarlig påverkan på både den psykiska och fysiska hälsan. Våld är dock sällan den explicita orsaken till att människor söker vård. I den här utbildningen får du grundläggande kunskap om symtom och konsekvenser för den enskilde vid våldsutsatthet samt hur du som vårdpersonal kan samtala med patienter om våld, dokumentera säkert och hänvisa till vidare stöd.

Kursdatum och tid:
4/3, kl. 13-16
Målgrupp: Barnmorskor som arbetar på barnmorskemottagningar
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Våld i nära relationer
Ämne:
Våld i nära relationer
Målgrupp:
Barnmorska
Innehåll:
• Olika typer av våld, symtom och prevalens
• Psykologiska processer vid våldsutsatthet
• Hälso- och sjukvårdens ansvar
• Att ställa frågor om våldsutsatthet
• Bedömning och hänvisning till vidare stöd
• Patientsäker dokumentation
Utbildningen är interaktiv och innefattar utöver ovanstående möjlighet till reflektion, handledning och
träning i att fråga om våld.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Kontaktperson:
Mia Barimani, leg barnmorska, docent. E-post mia.barimani@ki.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1E, Torsplan
Rum:
Plan 4 sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Gör din anmälan till: mia.barimani@ki.se