Regiondag för melanom 2020


Regiondag för melanom i samarbete med Regionalt cancercentrum (RCC), Vårdprogramgruppen för melanom och Akademiskt primärvårdscentrum (APC).

Möjlighet finns att delta via livestreaming, anmäl dig då genom mejl till helena.nosko@sll.se och skriv "Regiondag - anmälan via länk" i ämnesraden.


Kursdatum och tid:
12/3, kl.13.00-16.15

Målgrupp:
Specialistläkare - allmänmedicin och ST-läkare - allmänmedicin (60 platser)
Specialistläkare - annat, hudläkare/onkolog och kontaktsjuksköterska melanom (40 platser)
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat
Innehåll:
13.00 Välkomna och introduktion - Dr Hanna Eriksson Tema Cancer/Onkologen, Karolinska Universitetssjukhuset och CaPrim
13.10 -13.50 Levnadsvanor och cancer - Miriam Elfström, Verksamhetsutvecklare Cancerprevention, RCC Region Stockholm; forskare Karolinska Institutet.
13.50 - 14.30 Tidig diagnostik av melanom med avslutande interaktiva fall - Docent Jan Lapins, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
14.30 - 14.50 Primär handläggning av melanom - Dr Inkeri Leonardsson Schultz, Plastikkirurgen, Karolinska Universitetssjukhuset
14.50 - 15.10 Fika och samtal
15.10 - 15.25 Översikt systemisk behandling och biverkningar vid metastaserat melanom - Dr Hanna Eriksson, Tema Cancer/Onkologen, Karolinska Universitetssjukhuset
15.25 - 15.40 Cellterapi vid metastaserat melanom, MAT-02 studien - Dr Maria Wolodarski, Tema Cancer/Onkologen, Karolinska Universitetssjukhuset
15.40 - 16.00 Uppföljning och egenkontroller - vilka råd ska vi ge? - Dr Karina Schultz, Hudkliniken; Södersjukhuset.
16.00 - 16.15 Diskussion och avslut.
Kostnad:
Kostnadsfri - fika ingår. Vid utebliven avbokning faktureras arbetsplatsen, därav måste fakturaadress uppges vid anmälan. Läs mer nedan.
Arrangör:
Akademiskt primärvårdscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm
Kontaktperson:
Hanna Eriksson, e-post: hanna.eriksson@sll.se, Eliya Syed, e-post: eliya.syed@sll.se och Elinor Nemlander, e-post: elinor.nemlander@sll.se

Administratör: Helena Nosko, e-post: helena.nosko@sll.se, tel: 072-242 02 43
Adress:
Centralen 7A, Vasagatan 7
Rum:
Lokal Vasa
Antal platser:
100
Administratör:
Helena Nosko
Kommentarer:
Avbokning av plats ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela avgiften (500 kr, exklusive moms), därav måste fakturaadress uppges i anmälan. Platsen kan överlåtas till kollega efter att meddelat kursansvarig. För att avboka kursplats skicka e-post till helena.nosko@sll.se. För att delta via länk, skicka e-post till helena.nosko@sll.se med ämne "Regiondag - anmälan via länk".