Diabetes och munhälsa (INSTÄLLD)


Munnen är en del av kroppen och vi behöver uppmärksamma sambandet mellan riskfaktorer i munnen och sjukdomar kopplat till denna risk. Långvarig inflammation i tandköttet kan leda till diabetes och vid redan diagnostiserad diabetes kan inflammationen i munnen leda till försämrad metabol kontroll. Därför är det viktigt att tandvården och primärvården samverkar för en god hälsa.

Kursdatum och tid:
11/11, kl. 8:30-16
Målgrupp:
Läkare, Specialist i allmänmedicin, ST Läkare, sjuksköterska, distriktssjuksköterska, diabetessjuksköterska, tandhygienist, tandsköterska, tandläkare.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Innehåll:
• Sjukdomen diabetes och parodondit
• Maten från dietistperspektiv och tandvårdens rekommendationer
• Prevention och Prediabetes
• Förslag på samarbete
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• ha kännedom om sambandet mellan metabol kontroll och munhälsa
• identifiera personer med risk: för diabetes samt parodontit
• utveckla ett tvärprofessionellt samarbete mellan Tandvården och Primärvården
Föreläsare:
Anna Ugarph Morawski, Specialist i allmänmedicin, med.dr
Anders Lindunger, tandläkare
Katri Harcke, diabetessjuksköterska
Kaija Seijboldt, diabetessjuksköterska
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
För mer info kontakta: Katri Harcke katri.harcke@sll.se
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 1 månad före kursstart. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm, samt i denna utbildning även till Tandvården. För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer