Sjukskrivningskunskap för läkare utbildade utomlands


En halvdag för läkare som behöver kunskaper om försäkringsmedicinska lagar, riktlinjer och deras tillämpning På vårdcentraler i Stockholm tjänstgör många läkare som är utbildade utomlands. Vissa är uppvuxna i Sverige men har valt att utbilda sig utomlands. Andra är uppvuxna och utbildade i ett annat land och saknar kunskaper om svenska sjukförsäkringen och hur den tillämpas. Syftet med utbildningen är att förbättra kunskaper och praktiska färdigheter för dessa läkare.

Kursdatum och tid:
22/10, kl. 8:30-12
Målgrupp: Utlandsutbildade läkare som tjänstgör på
vårdcentraler/husläkarmottagningar i Stockholm
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare
Innehåll:
08.30 Välkomna Kunskapsteam Försäkringsmedicin
09.00 Socialförsäkringen - historik, aktörer, lagar och riktlinjer Johanna broms, medicinskt sakkunnig på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
9.30 Paus 9.45 Försäkringsmedicin, regler och intyg Försäkringskassan
10.15 Paus
10.30 Läkarnas svårigheter och möjligheter Monika Engblom, allmänläkare
11.00 Paus
11.15 Andra professioners bidrag och REKO Psykosocial resurs, arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabkoordinator
11.45 Kvarstående frågor och summering
12.00 Avslut
Föreläsare:
Monika Engblom och Kunskapsteam Försäkringsmedicin, företrädare från FK,
Johanna Broms HSF
Kostnad:
Kostnadsfritt (vid återbud senare än en vecka innan 500 kr) Vi bjuder på fika
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Monika Engblom,
monika.engblom@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Digitalt via Teams, länk skickas
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer