Barnneurologi (INSTÄLLD)


Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje.

Kursdatum och tid:
19/3, kl 13.30- 16.30
med lunch från kl 12:00
Fika serveras
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
• Barnneurologi
Föreläsare:
Kjell Strandberg, överläkare, specialist i barnneurologi, BUMM, Tiohundra
Kontaktperson:
Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, fortbildningssamordnare Norrtälje, e-post: lovisa.jaderlund.hagstedt@tiohundra.se
Adress:
Havsörnen, Norrtälje sjukhus
Kommentarer:
Anmälan och mer information: mona.tillberg@tiohundra.se