Diabetes typ 2 – aktuella riktlinjer och läkemedelsbehandling


Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje.

Kursdatum och tid:
23/4, kl 13.30- 16.30
med lunch från kl 12:00
Fika serveras
OBS! annan lokal
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
• Diabetes typ 2 – aktuella riktlinjer och läkemedelsbehandling
Föreläsare:
Anna Ugarph Morawski, PhD, specialist i allmänmedicin, Kunskapsteam Diabetes, Akademiskt Primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, fortbildningssamordnare Norrtälje, e-post: lovisa.jaderlund.hagstedt@tiohundra.se
Adress:
Norrtälje sjukhus
Rum:
Gäddan/Strömmingen
Kommentarer:
Anmälan och mer information: mona.tillberg@tiohundra.se