Kardiologi i primärvården (Inställd)


Välkommen till fortbildning på Danderyd sjukhus för specialister i allmänmedicin Stockholm Nordost. Dagens ämne är: Kardiologi


Kursdatum och tid:
13/5 kl.13.30-16.30
Målgrupp: Specialister i allmänmedicin i Stockholm Nordost
Sista anmälningsdag 11/5.
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
• Hypertoni
• Kardiovaskulär riskbedömning och prevention

Föreläsare:
Tomas Kahan, Professor, överläkare
Hjärtmedicin, Danderyds Sjukhus
Kostnad:
Kostnadsfritt (vid fråga om fakturaadress, skriv ”gratis”)
Kontaktperson:
George Iverieli, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin. Fortbildningssamordnare Nordost, Danderyds akademiska vårdcentral. E-post: george.iverieli@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Danderyds sjukhus
Rum:
Bofinken, hus 40, plan 1,
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Fortbildningen inleds med gemensam lättare lunch från kl 12.30 i restaurang Fontänen, skriv upp ditt namn på listan i kassan. Personalen reserverar bord åt oss så att vi kan sitta tillsammans. Föreläsningen börjar kl 13.30. Fika serveras under eftermiddagen. Vid anmälan ange eventuella allergier. Varmt välkomna!