Träffar du patienter med ME/CFS? Välkommen på workshop!


På denna workshop har du möjlighet att diskutera patientfall tillsammans med specialister inom området och kollegor från olika yrkeskategorier i primärvården.

Kursdatum och tid:
28/4, kl. 13-16:30
Målgrupp: Alla yrkesgrupper i primärvården/primärvårdsrehab
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
ME/CFS
Innehåll:
• Inledande bakgrund om ME/CFS och behandlingsprinciper
• Diskussion kring egna och andras patientfall och erfarenheter
• Ta gärna med egna fall inför diskussionen
Lärandemål:
• Att öka den praktiska kunskapen om utredning och omhändertagande av patienter med ME/CFS
• Att reflektera över egen och andra professioners roll gällande omhändertagandet i primärvården
• Att stärka det interprofessionella samarbetet.
Föreläsare:
Kent Nilsson, Specialist i allmänmedicin, Bragée ME-center
Anna Lindquist, Specialist i allmänmedicin/verksamhetschef Salems och Tumba VC
Ewa Wadhagen Wedlund, Arbetsterapeut, Stora Sköndal ME/CFS mottagning
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av johanna.wallensten@sll.se
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 6 sal: Tensta
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka plats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.