Fysioterapi i primärvården för cancerberörda patienter


Träffar du patienter som genomgår eller har genomgått en cancerbehandling och vill veta mer om hur du som sjukgymnast/fysioterapeut kan hjälpa? Cancerbehandlingar kan ge kvarstående problem och sena biverkningar och behovet av rehabilitering kan behövas lång tid efter avslutad behandling. Välkommen en eftermiddag när vi uppdaterar oss om cancersjukdom, cancerbehandling och evidensbaserad fysioterapi

Kursdatum och tid:
11/11, kl. 13:15-16:30
Målgrupp: Fysioterapeuter/sjukgymnaster i primärvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Målgrupp:
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
Föreläsningar och patientfall
Lärandemål:
• Känna till olika behandlingstyper och vilka biverkningar de kan ha på kort och längre sikt, med fokus på cancer i bäckenregionen
• Kunna tillämpa och anpassa fysioterapeutiska behandlingsmetoder till patienter som genomgår eller har genomgått cancerbehandling
• Känna till vilka rehabiliteringsaktörer som finns i Region Stockholm för konsultation/remittering
Föreläsare:
Annika Sjövall, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset och Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland
Pia Klernäs, med dr, leg. fysioterapeut, lymfterapeut, Primärvårdsrehab Sfären, CaPrim vid Akademiskt Primärvårdscentrum
Elisabeth Wahlberg, leg. fysioterapeut, specialist i onkologi, Fysioterapi Legitim
Charlotta Elgqvist, leg. fysioterapeut, lymfterapeut, Centrum för Cancerrehabilitering
Kostnad:
Kostnadsfritt
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Cia Hunhammar tfn 076-5260135 eller e-post: cecilia.hunhammar@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
CAMM-Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 10, rum Tor
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer