Fysioterapi i primärvården för cancerberörda patienter


Välkommen på en eftermiddag där du får uppdatera dig om cancer, cancerbehandling och evidensbaserad fysioterapi.

Kursdatum och tid:
23/4, kl. 13:15-16:30
Målgrupp: Fysioterapeuter/sjukgymnaster i primärvården
Anmäl dig senast 9 april
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Målgrupp:
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
Föreläsningar och patientfall
Lärandemål:
• Känna till olika behandlingstyper och vilka biverkningar de kan ha på kort och längre sikt, med fokus på cancer i bäckenregionen
• Kunna tillämpa och anpassa fysioterapeutiska behandlingsmetoder till patienter som genomgår eller har genomgått cancerbehandling
• Känna till vilka rehabiliteringsaktörer som finns i Region Stockholm för konsultation/remittering
Föreläsare:
Annika Sjövall, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset och Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland
Pia Klernäs, med dr, leg. fysioterapeut, lymfterapeut, Primärvårdsrehab Sfären, CaPrim vid Akademiskt Primärvårdscentrum
Elisabeth Wahlberg, leg. fysioterapeut, specialist i onkologi, Fysioterapi Legitim
Charlotta Elgqvist, leg. fysioterapeut, lymfterapeut, Centrum för Cancerrehabilitering
Kostnad:
Kostnadsfritt
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Cia Hunhammar tfn 076-5260135 eller e-post: cecilia.hunhammar@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
CAMM-Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 10, rum Tor
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer