Individen – bästa källan till kunskap

Publicerad: 2012-12-12

Nouha2Genom att noga lyssna på vårdpersonals och patienters behov, skräddarsyr diabetesteamet på CeFAM utbildningar. De åker också ut till vårdcentraler och utbildar på plats.


Närmare en halv miljon människor i Sverige lever idag med olika former av diabetes. Det är med andra ord en vanlig folksjukdom; personal på vårdcentraler och mottagningar möter ofta drabbade patienter – med olika behov, vanor, kulturella mönster och förutsättningar. Och då är frågan:
Hur kan man forma och utveckla en diabetesvård i vetenskaplig framkant , som dessutom fungerar på fältet? Det vill säga; som kan skräddarsys efter person och vårdsituation?

Nouha Saleh-Stattin är en av sju vårdutvecklingsledare på LUC-D, Ledande Utbildningsområde på CeFAM - Diabetes. Hon är också forskande medicine doktor inom området och sjuksköterska:

– Individen är den bästa källan till kunskap.
Det är hennes övertygelse. Den inställningen är också det här teamets ledstjärna, i alltifrån utformning av kursinnehåll till stödverksamhet åt vårdcentraler. I LUC-D ingår också läkare, distriktssköterskor, dietist, fotterapeut och sekreterare.

De flesta i CeFAM:s diabetesteam kombinerar vårdutvecklingsarbete och undervisning med kliniskt arbete ute på vårdcentraler och mottagningar, i primärvården. Och det är just primärvårdspersonal som det här teamet undervisar och hjälper att kvalitetssäkra diabetesvård åt. Med en fot i aktuell forskning och den andra i praktiskt arbete ute på fältet, som dessutom är ett signum för CeFAM:s samtliga verksamheter, blir nya framsteg inom forskningen ofta lättare att införliva i vårdens vardag. Så kan också avståndet mellan vetenskaplig teori och konkret verklighet minska.

En unik möjlighet för just distrikts- och sjuksköterskor att fortbilda sig inom diabetesområdet och dessutom få 7,5 högskolepoäng, är Diabetes i primärvåden, i samarbete med avdelningen Uppdragsutbildning på Karolinska Institutet. Den första kursen hölls för två år sedan, en tio dagar lång utbildning under tre månaders tid med max 24 deltagare per omgång.
– Vi lärde oss mycket redan från start, berättar Nouha Saleh-Stattin, plockade bort och la till det som våra deltagare frågade efter. Och det har vi fortsatt med.

Just det där med skräddarsytt och individanpassat är alltså den röda tråden på LUC-D, oavsett om det handlar om uppdragsutbildning, kurser för fotterapeuter, grupputbildningar för patienter eller stöd för hela vårdcentraler. Eftersom teamet består av olika yrkesgrupper som, förutom pedagogiska specialkunskaper inom diabetesområdet även har ledarskapskompetens, åker LUC-D ofta ut till vårdcentraler och hjälper till på plats med att till exempel bygga upp en diabetesmottagning.

– Det är jätteviktigt att lyssna, både på patienter och personal, säger Nouha Saleh-Stattin. Vi får aldrig glömma att vi är individer, det är få som passar in i någon slags mall. Man ska inte heller fixera sig vid skillnader mellan till exempel olika kulturer. Och det behövs en balans mellan struktur, ordning och flexibilitet.

Ser du det ute i primärvården idag, den här balansen?

– Jag längtar efter mer flexibilitet, svarar hon. Och berättar om hur det var när hon jobbade som sjuksköterska på en nystartad diabetesmottagning i Libanons huvudstad Beirut under åttiotalet, mitt under brinnande krig. Då gick det inte att hålla benhårt fast vid någon förutbestämd struktur - allt kunde hända och flexibilitet var nödvändigt.
Mer fokus på individen, alltså; det är Nouha Saleh-Stattins och LUC-D:s recept på en framgångsrik diabetesvård.

Marie Eriksson

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Marie Eriksson
Datum:
2012-12-12